Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

malamarcelka
09:42
6976 4f1b 500
Reposted fromwombinka wombinka viatishka tishka
malamarcelka
09:38
9168 c603 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viabarock barock

October 20 2016

malamarcelka
11:58
8945 f23f 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viaredheads redheads

October 15 2016

malamarcelka
19:25
9304 485e
Reposted fromsosna sosna viakogs kogs
malamarcelka
19:23
0179 4f9c
Reposted fromsaiwala saiwala viakogs kogs
malamarcelka
19:23
Reposted fromthetemple thetemple viakogs kogs

October 14 2016

malamarcelka
20:34
3057 cc07
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viaqbshtall qbshtall
malamarcelka
20:30
malamarcelka
20:30
3304 22aa
Reposted fromSzczurek Szczurek viaRedPenny RedPenny

October 05 2016

malamarcelka
13:14
2678 82bb 500
"Ucieknijcie gdzieś i zaciągnijcie się do cyrku. Zróbcie sobie tatuaż, wskoczcie w pociąg. Uprawiajcie ogród i zbierajcie nasiona. Ochajtnijcie się, miejcie dzieci, noście kapelusz. Nie kłamcie, nie oszukujcie, nie kradnijcie. Wszystko musi być proste i jasne. I pamiętajcie, większość tego, co jest najważniejsze w życiu, trudno dostrzec gołym okiem. Wartość jakości chwili, którą spędzacie z innymi, znacznie przewyższa ilość."

Tom Waits
Reposted fromrenioo renioo viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
malamarcelka
13:14
3008 1da1 500

Gdy 10 lat temu Jacqui Lavis weszła do studia tatuażu Curly Tattoo, nie sądziła pewnie, że zakocha się od pierwszego wejrzenia we właścicielu - Curlym Moorze i że jeden wzór zrobiony w ramach rozpoczęcia nowego życia po rozwodzie, stanie się przyczynkiem do pokrycia tuszem prawie całego jej ciała.

Zdaje się, że tatuaż jest lepszym przypieczętowaniem związku niż obrączki i kredyty mieszkaniowe razem wzięte;)

Reposted fromamarelopl amarelopl viapl pl

October 04 2016

malamarcelka
15:55
malamarcelka
15:50
6357 4d33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
malamarcelka
15:48
3518 d5c9 500
Bruchrechnen mit LEGO
Reposted fromsommteck sommteck viaRedPenny RedPenny
malamarcelka
15:48
4176 6354
Reposted fromGIFer GIFer viaRedPenny RedPenny
malamarcelka
15:47
1770 da62 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrzysk krzysk
malamarcelka
15:46
5814 e9b9 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabirke birke

September 30 2016

malamarcelka
12:13
you're never too old to have some fun
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viahmiller hmiller
malamarcelka
12:12
Reposted fromFlau Flau viahmiller hmiller
malamarcelka
09:47
0200 12a6
Reposted fromlove-autumn love-autumn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl