Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

malamarcelka
06:42
Reposted fromtgs tgs viawujcioBat wujcioBat
malamarcelka
06:42
Reposted frommangoe mangoe viawujcioBat wujcioBat
malamarcelka
06:39
4441 8286
Reposted fromzciach zciach viakotfica kotfica
malamarcelka
06:38
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
malamarcelka
06:37
1492 f155 500
Reposted fromkjuik kjuik viastrzepy strzepy
malamarcelka
06:36
0257 cf21 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
malamarcelka
06:35
9236 f408 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
malamarcelka
06:21
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaSkydelan Skydelan
malamarcelka
06:21

June 20 2018

malamarcelka
13:19
malamarcelka
13:19

June 19 2018

malamarcelka
13:04
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
malamarcelka
11:33
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus

June 13 2018

malamarcelka
07:17
malamarcelka
07:16
Zdjęcie Michała Ostrowskiego, inspirowane "kielecką szkołą krajobrazu" http://www.polskiekrajobrazy.pl/Artykuly/14:Mapy_i_przewodniki/170:Krajobraz_po_kielecku.html
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl
malamarcelka
07:16
9019 375c 500
Reposted fromzupawinogronowa zupawinogronowa viaSkydelan Skydelan

June 12 2018

malamarcelka
14:08
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
malamarcelka
14:04
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
malamarcelka
13:11

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapiehus piehus
malamarcelka
13:10
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl