Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

malamarcelka
05:15
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viamalinowowa malinowowa
malamarcelka
05:11
1150 58e4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
malamarcelka
04:56
6812 24c4 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaRudeGirl RudeGirl
malamarcelka
04:51

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
malamarcelka
04:45
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

September 05 2019

malamarcelka
22:43

September 02 2019

malamarcelka
21:24
2316 f3ef 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon

August 31 2019

malamarcelka
14:42
0433 0e49 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin

August 15 2019

malamarcelka
15:42
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax

August 05 2019

malamarcelka
14:49
2846 8363 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin

August 03 2019

malamarcelka
20:14
0775 49c9 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
malamarcelka
20:12
4480 4bd5 500
Reposted fromadkagar adkagar viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
malamarcelka
20:06
8507 4757
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin

July 30 2019

malamarcelka
21:15
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamehhh mehhh
malamarcelka
21:11

July 08 2019

malamarcelka
20:44
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalexandrious alexandrious
malamarcelka
20:40
1121 d29d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

July 03 2019

malamarcelka
21:12
0474 0768 500
Reposted froms3 s3 viawakemeupx wakemeupx

February 03 2019

malamarcelka
21:02
malamarcelka
20:47
4740 5495
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl