Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2019

malamarcelka
17:59
malamarcelka
17:58
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella

November 26 2019

malamarcelka
21:18
8555 707e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viasambaanka sambaanka
malamarcelka
21:17
8505 9427 500
Reposted frompiehus piehus
malamarcelka
06:08
9025 6611 500
Reposted fromerq erq viastrzepy strzepy
malamarcelka
06:01

Mężczyzna zapytał kobietę.
- Jakiego rodzaju mężczyzny szukasz?
Była cicho na chwilę przed tym, jak spojrzała w jego oczy i zapytała.
- Czy naprawdę chcesz wiedzieć?
Odpowiedział, że tak.

Zaczęła mówić.
- Jestem kobietą na tym etapie, aby nie prosić faceta o to czego nie mogę zrobić sama dla siebie. Płacę sama rachunki, sama zajmuje się moim domem bez pomocy mężczyzny. Mogę zapytać Ciebie, co Ty możesz wnieść w moje życie?

Mężczyzna popatrzył na nią i pomyślał .... może myśli o pieniądzach.

Ona czując o tym co pomyślał odpowiedziała.
- Nie mówię o pieniądzach, potrzebuję czegoś więcej. Potrzebuje mężczyzny, który zachowuje równowagę na wszystkich płaszczyznach życia. Szukam mężczyzny, który walczy o przekroczenie swoich słabości...., z którym mogę porozmawiać, i który sprawi, że ja też stanę się coraz lepsza. Nie potrzebuję kogoś, kto jest prosty i niedojrzały. Chcę kogoś, kogo będę podziwiać. Potrzebuję kogoś na tyle wrażliwego żeby mnie zrozumiał przez co przechodzę jako kobieta. Żeby był wystarczająco silny i dał mi radość i nie pozwolił mi upaść. Kogoś, kto umie mnie przytulić tak mocno, że wszystkie obawy znikną. Mężczyzna, który podzieli moje milczenie i zrozumie moją historię. Kogoś kto pomoże mi się uleczyć i ponownie zaufać. Szukam kogoś, komu mogę zawierzyć. Niech mnie szanuje jako swoją partnerkę i najlepszą przyjaciółkę. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę w równych dla siebie proporcjach, aby nawzajem się wspierać. Nie mogę pomóc mężczyźnie, który nie może pomóc sam sobie. Szukam mężczyzny z dobrymi uczuciami, bo on pozna te same uczucia patrząc mi w oczy.

Kiedy skończyła, spojrzała mu w oczy, a on wyglądał na bardzo zmieszanego.
- Prosisz o wiele...
- Bo jestem tego warta ! - odpowiedziała.

— F. Cabral, tłum.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella

November 25 2019

malamarcelka
23:00
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus
malamarcelka
22:59
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

November 16 2019

malamarcelka
23:30
8075 8db4 500
Reposted frompiehus piehus
malamarcelka
23:26

November 12 2019

malamarcelka
23:19
1346 b07b 500
Reposted frompiehus piehus
malamarcelka
23:17
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
malamarcelka
23:09
1723 6e9f
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
malamarcelka
23:05
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
malamarcelka
23:03
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viapiehus piehus
malamarcelka
23:00
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viaNoCinderella NoCinderella
malamarcelka
22:59
9971 cd87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoCinderella NoCinderella

November 07 2019

malamarcelka
21:13
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viapiehus piehus

November 03 2019

malamarcelka
13:28
3189 80b8 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapiehus piehus
malamarcelka
13:27
8237 b1bb 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl